ဘာသာစကား

 • Myanmar
 • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Content » စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ အဓိကတာဝန်ကြီး (၃) ရပ်

 •  မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မျိုးစေ့များ ပွားများထုတ်လုပ်ရေး
 • သင်တန်းနှင့် နည်းပညာပြန့်ပွားရေး
 • သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနခွဲ (၁၅) ခု

၁။    စိုက်ပျိုးပညာပေးရေးဌာနခွဲ

၂။    စပါးသီးနှံဌာနခွဲ

၃။    မျိုးစေ့ဌာနခွဲ

၄။    မြေအသုံးချရေးဌာနခွဲ

၅။    သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ

၆။    ဥယျာဉ်ခြံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် အပင်ဇီဝနည်းပညာဌာနခွဲ

၇။    စီမံကိန်းရေးဆွဲစိစစ်သုံးသပ်ရေးဌာနခွဲ

၈။    ဝါနှင့် လျှော်မျှင်ထွက်သီးနှံဌာနခွဲ

၉။     ကော်ဖီ၊ ရာသီသီးနှံဌာနခွဲ

၁၀။    နှစ်ရှည်သီးနှံဌာနခွဲ

၁၁။    သကြားထွက်သီးနှံဌာနခွဲ

၁၂။    စိုက်သိပ္ပံနှင့် လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးဌာနခွဲ

၁၃။    မူဝါဒ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနခွဲ

၁၄။    ထောက်ပံ့ရေးရာဌာနခွဲ

၁၅။    ငွေစာရင်းဌာနခွဲ

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ

 • အစားအစာဖူလုံရန်၊ ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်နှင့် တန်ဘိုးမြှင့်ထုတ်ကုန်များဖြင့် ပြည်ပတင်ပို့မှုတိုးမြင့်ရန်
 •  စျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းအားရှိပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော သီးနှံများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် ယခင်က Production Oriented ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှ Quality Oriented သို့ ဦးတည်ဆောင်ရွက်ရန်
 • မျိုးကောင်းမျိုးသန့်၊ မျိုးစေ့များ ထုတ်လုပ်ပွားများဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန်
 •  စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များ ပြန့်ပွားရေးအတွက် စံပြကွက်၊ စမ်းသပ်ကွက်များ ဆောင် ရွက်ပြသခြင်း
 • နည်းပညာပြန့်ပွားရေး သင်တန်းများနှင့် တောင်သူပညာပေးလုပ်ငန်းများ ဆောင် ရွက်ခြင်း
 • ဌာနမှကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေသောဥပဒေ၊ နည်းပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း
 • စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ် (Knowledge Sharing Year) အတွက် အဓိကလုပ်ဆောင်မည့်အချက် (၄) ချက်
 • ပုဂ္ဂလိကနှင့်ဌာနပူးပေါင်း၍ (Private-Public Extension) နည်းပညာပေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊ 
 • ICT နှင့် နည်းပညာပြန့်ပွားရေးဆောင်ရွက်ရန်၊
 • (Demonstration & Trial) တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်၊
 • စိုက်ပျိုးပညာရေးလုပ်ငန်းများပြန်လည် အသက်သွင်းဆောင်ရွက်ရန် Knowledge Center နှင့် ရေတို၊ ရေရှည်လုပ်ငန်းများချမှတ်၍ အချိန်မီဆောင်ရွက်လျှက်ရှိ