ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
23 Oct 2017

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေ ပေးဝေနိုင်ရေး ရည်ရွယ်တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းထားသည...

လျှောက်လွှာပုံစံများ

လုပ်ငန်းစဥ်ပြကားချပ်နှင့် လုပ်ငန်းစဥ်များ