ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Protocol » နှမ်း

နှမ်း

မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ Technical Seed Comitie (TSC) တင်ပြရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းနှင့် မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

၁။ သီးနှံအမည် - နှမ်း
၂။ စိုက်ပျိုးမည့် ရာသီ/ဒေသ/အကြိမ် - နှမ်းသီးနှံအများဆုံး စိုက်ပျိုးသောဒေသများ (မကွေး၊ ညောင်ဦး၊မြင်းခြံ)
၃။ အကွက်အရွယ်အစား - ၁၅ ပေ × ၆ တန်း 
၄။ စံထားမျိုး - နှမ်နက်  - ဆင်းရတနာ-၃၊  ဆင်းရတနာ -၁၄ ၊ ဒေသစံထားမျိုး
၅။ တန်းကြား၊ ပင်ကြား
  ကိုင်းဖြာမျိုး      ၁၅ လက်မ × ၄လက်မ
  တပင်တိုင်မျိုး   ၁၂ လက်မ × ၄လက်မ
၆။ စမ်းသပ်ကွက်ပုံစံ - RCB Design
  ထပ်ပြုကြိမ်  စမ်းသပ်မည့်မျိုးအရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ ဆောင်ရွက်ရန်
၇။ မြေသြဇာနှုန်းထား  
  ယူရီးယား   ၈၄ ပေါင်/ဧက
  တီစူပါ    ၅၆ ပေါင်/ဧက
  ပိုတက်ရှ်   ၂၈ ပေါင်/ဧက 

၈။    အပင်ပြုစုမှုနည်းစနစ် 
-    
အပင်ပေါက်ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ နှင့်အထက်ရှိသောမျိုးကိုသုံးရန်
-    မြေမျက်နှာပြင်ညီစေရန်အထူးဆောင်ရွက်ရန်
-    ရေသွင်း၊ ရေထုတ်မြောင်းများစနစ်တကျပြုလုပ်ပေးရန်
-    မူမှန် ရွက် ၆ ရွက်ထွက်သည့်အချိန်တွင် တစ်ကျင်းတစ်ပင် ချန်သားခွဲရန်
-    ကြားလိုက်ပေါင်းရှင်းခြင်းကိုအပင်ငယ်စဥ်တွင်ပြုလုပ်ရန်
-    အပွင့်စပွင့်ချိန်နှင့် အပွင့်တိတ်စအချိန်တွင် ရေလိုအပ်မှုမရှိစေ ရန်နှင့်လိုအပ်ပါက ရေတစ်ကြိမ်စီ သွင်းပေးပါ။
-    စုပ်ပိုးများနှင့်ရွက်လိပ်ပိုးများကို ကြိုတင်ကာကွယ်နှိမ်နှင်း ပေးရန်
-    အလေအလွင့်နည်းအောင်အချိန်မီရိတ်သိမ်းခြင်း၊စနစ်တကျပုံခြင်း၊နှမ်းထောင်ခြင်းများပြုလုပ်ပါ။

၉။    ကောက်ယူရမည့်မှတ်တမ်းများနှင့်ကောက်ယူရမည့်စံချိန်စံညွှန်းများ 

 ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအပင်ပေါက်စုံရက်
-    အကွက်ငယ်အတွင်းရှိ အပင်ဦးရေစုစုပေါင်း၏ ၅၀% အပင်ပေါက်စုံသောနေ့ကို မှတ်ယူရန် ဖြစ်သည်။ 

ပန်းစတင်ပွင့်ရက် 
-    အကွက်ငယ်အတွင်းရှိအပင်များ၏ပန်းစပွင့်သောရက်ကို ကောက်ယူရန် ဖြစ်ပါသည်။

၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပန်းပွင့်ရက်
-    အကွက်ငယ်အတွင်းရှိ အပင်ဦးရေစုစုပေါင်း၏ ထက်ဝက် အပင်ဦးရေမှ ပန်းပွင့်သောရက်ကို ကောက်ယူရန် ဖြစ်ပါသည်။

အပင်အမြင့် (စင်တီမီတာ)
-    အပင်အမြင့်တိုင်းရာတွင် နမူနာယူထားသောအပင် (၁၀)ပင်ကို အပင်ခြေရင်းမှ အပင်ထိပ်ဖျားထိ တိုင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ နမူနာ ယူသော အပင် (၁၀)ပင်သည် စမ်းသပ်ကွက်ကို ကိုယ်စားပြုသော အပင်များ ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

 ပထမသီးဆစ်အမြင့် (စင်တီမီတာ)
-    ပထမသီးဆစ်အမြင့်တိုင်းရာတွင် နမူနာယူထားသောအပင် (၁၀)ပင် ကို အပင်ခြေရင်းမှ ပထမဆုံးအသီး အထိတိုင်းရန်ဖြစ်ပါ သည်။

တစ်ပင်ပါဘေးကိုင်း 
-    တစ်ပင်ပါဘေးကိုင်းအရေအတွက်ကိုရေတွက်ရာ၌ နမူနာယူထား သော အပင် (၁၀) ပင်မှ ဘေးကိုင်းအရေအတွက်ကို ရေတွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဘေးကိုင်းရေတွက်ရာတွင် အောင်သီးပါဝင်သော ဘေးကိုင်းများကိုသာထည့်သွင်းရေတွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

တစ်ပင်ပါအသီး 
-    တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်ကိုရေတွက်ရာ၌နမူနာယူထားသော အပင် (၁၀) ပင်မှ အသီးအရေ အတွက်ကိုရေတွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အသီးရေတွက်ရာတွင် အောင်သီးများကိုသာရေတွက်ရမည်ဖြစ်ပါ သည်။

(၁၀) ပင်အထွက် (ဂရမ်)
-    နမူနာယူထားသော အပင် (၁၀) ပင် ၏ အစေ့အလေးချိန်ကို ချိန်တွယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ 

အကွက်အထွက် (ဂရမ်)
-    စမ်းသပ်ကွက်ငယ်တစ်ခု၏ အစေ့အလေးချိန်ကိုချိန်တွယ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ 

အစေ့ ၁၀၀၀ အလေးချိန်(ဂရမ်)
-    နမူနာ (၁၀)ပင်အထွက်မှ အစေ့ ၁၀၀၀ အလေးချိန်ကို ချိန်တွယ် ရန်ဖြစ်ပါသည်။ 

အစေ့ ၁၀၀၀ အလေးချိန်(ဂရမ်)
-    နမူနာ (၁၀)ပင်အထွက်မှ အစေ့ ၁၀၀၀ အလေးချိန်ကို ချိန်တွယ် ရန်ဖြစ်ပါသည်။ 

အစေ့ ၁၀၀၀ အလေးချိန်(ဂရမ်)
-    နမူနာ (၁၀)ပင်အထွက်မှ အစေ့ ၁၀၀၀ အလေးချိန်ကို ချိန်တွယ် ရန်ဖြစ်ပါသည်။ 

၁၀။  အထွက်နှုန်းတွက်ချက်ခြင်း - 
တစ်ဧကအထွက်(တင်း) = တစ်ဧကရှိအပင်ဦးရေ × အစေ့၁၀၀ အလေးချိန် (ဂရမ်)× အသီးရှိအစေ့
                                     -------------------------------------------------------------------------
                                                                454 × 1000 × ၅၄

တစ္ဧကအထြက္(တင္း) =                အကြက္အထြက္ (g) × 43560 × 2.2
                                  -------------------------------------------------------------------------
                                                      အကြက္အရြယ္ × 1000× 54

၁၁။    စမ်းသပ်ကွက်ကုန်ကျစရိတ် (၀.၅၀ဧက)

စဉ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု သင့်ငွေ (ကျပ်)
၁။ ထယ်ထိုးခြင်း ၂၂၅၀၀
၂။ အမှိုက်ကောက် ၁၀၈၀၀
၃။ မြေသြဇာပက်ခြင်း ၆၂၅
၄။ စိုက်ပျိုးခြင်း ၁၀၈၀၀
၅။ နွားယှဉ်းဖြင့်စိုက်ကွက်ငယ်များဖော်ခြင်း၊ ရေ သွင်း၊ ရေထုတ်အတွက်ပတ်မြောင်းဖော်ခြင်း     ၁၇၅၀
၆။ သားခွဲ၊ပေါင်းရှင်းခြင်း(၂ ကြိမ်) ၁၆၂၀၀
၇။ မြေသြဇာထည့်ခြင်း ၁၂၅၀
၈။ ငါးသွားသံထွန်လိုက်ခြင်း(၁ ကြိမ်) ၁၇၅၀
၉။ ဆေးဖျန်းခြင်း(၂ ကြိမ်) ၁၂၅၀
၁၀။ ထယ်ဘောင်လုံးခြင်း ၁၇၅၀
၁၁။ မျိုးကွဲပယ်ခြင်း ၈၁၀၀
၁၂။ စမ်းသပ်ကွက်သိမ်းခြင်း ၁၃၅၀၀
၁၃။ နှမ်းစီး၊ပုံ၊ထောင်ခြင်း ၁၃၅၀၀
၁၄။ နှမ်းမျိုးစေ့ထုတ်ခြင်း     ၁၃၅၀၀
၁၅။ သန့်စင်ခြင်းနှင့်နေလှမ်းခြင်း(၅ရက်) ၄၀၅၀
  စုစုပေါင်း ၁၂၁၃၂၅
  သွင်းအားစုများ  
  နွားချေး     ၁၅၀၀၀
  ယူရီးယား ၁၀၀၀၀
  ပိုတက်ရှ် ၆၃၇၅
  တီစူပါ ၅၂၅၀
  ပိုးသတ်ဆေး ၅၂၅၀
    ၄၂၈၇၅
  စုစုပေါင်း ၁၆၃၂၀၀

 

ထည့်သွင်းဖေါ်ပြရမည့်အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။ မိဘအမည်(သို့) လိုင်းနံပါတ်
၂။ မူရင်းဒေသ
၃။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်
၄။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ
၅။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ
၆။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး
၇။ အပင်ပုံစံ
ဂ။ အသီးပုံစံ
၉။ တစ်ဆစ်ရှိအသီး
၁၀။ တစ်ပင်ပါအသီး
၁၁။ တစ်သီးရှိအသီး
၁၂။ အစေ့ ၁၀၀၀ အလေးချိန် (ဂရမ်)
၁၃။ အစေ့အရောင်
၁၄။ ဆီပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း
၁၅။ အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)
၁၆။ အသက်ရက်
၁၇။ သင့်တော်သည့်ဒေသ
၁၈။ ထူးခြားသောလက္ခဏာများ
၁၉။ ဗီဇပြုပြင်ထားသောသီးနှံဟုတ် /မဟုတ်