ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Protocol » ကုလားပဲ

ကုလားပဲ

မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ Technical Seed Comitie (TSC) တင်ပြရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းနှင့် မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

၁။ သီးနှံအမည် - ကုလားပဲ 
၂။ စိုက်ပျိုးမည့် ရာသီ/ဒေသ/အကြိမ် - မိုးနှောင်း ကုလားပဲအဓိကစိုက်ပျိုးသောဒေသများ စိုက်ပျိုးသည့် အကြိမ်
၃။ အကွက်အရွယ်အစား - ၁၅ ပေအရှည် ၊ ၆ပေ အကျယ်
၄။ စံထားမျိုး - တောင်သူများအများဆုံးစိုက်ပျိုးနေသောထုတ်ဝေပြီးမျိုး 
၅။ တန်းကြား၊ ပင်ကြား - ၁.၀ပေ၊ ၄-၆ လက်မ 
၆။ စမ်းသပ်ကွက်ပုံစံ - စမ်းသပ်မျိုးအရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ ၄ - ၆ ခုထပ်ပြုကြိမ် ထည့်သွင်းရန်
၇။ မြေသြဇာနှုန်းထား - ယူရီယား ၂၈ ပေါင်/ဧက
      တီစူပါ ၈၄ ပေါင်/ဧက 
      ပိုတက်ရှိ ၅၆ ပေါင်/ဧက
      ကျောက်မှုန့်၁၁၂ပေါင်/ဧက 
၈။ အပင်ပြုစုနည်းစနစ် - စိုက်ပျိုးပြီး ၂ -၃ ပါတ်သားအတွင်း တစ်ကျင်း၂ ပင် ချန်သားခွဲ ပါရန်

၉။ ကောက်ယူရမည့်မှတ်တမ်းများနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများ

  ၁။    စိုက်ပျိုးသည့်နေ့
  ၂။    ၅၀%အပင်ပေါက်စုံရက်
  ၃။    ၅၀ %ပန်းပွင့်ရက်
  ၄။    ပန်းပွင့်အရောင်
  ၅။    အပင်ပုံစံ 
  ၆။    ရင့်မှည့်ရက်
  ၇။    အပင်အမြင့်( စင်တီမီတာ)
  ၈။    တစ်ပင်ပါသီးကိုင်း 
  ၉။    တစ်ပင်ပါသီးလုံး 
၁၀။    တစ်သီးလုံးပါအစေ့
၁၁။    အစေ့ပုံစံ 
၁၂။    အစေ့အရောင်
၁၃။    အစေ့(၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)
၁၄။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ 
၁၅။    ပိုးမွှားကျရောက်မှု Score
၁၆။    ရောဂါကျရောက်မှု Score
၁၇။   ရိတ်သိမ်းချိန် အပင်အရေအတွက်
၁၈။    ရိတ်သိမ်းဧရိယာမှ အထွက် (ဂရမ်)
၁၉။    GMO သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်
၂၀။    တစ်ဧက အထွက်နှုန်း (တင်း)

၉.၁။    စိုက်ပျိုးသည့်နေ့
 စမ်းသပ်ကွက်စိုက်ပျိုးသည့်နေ့စွဲကိုမှတ်တမ်းယူရပါမည်။

၉.၂။    ၅၀% အပင်ပေါက်စုံရက်
စိုက်ပျိုးသည့်နေ့မှ အကွက်ငယ်အတွင်းရှိအလယ်(၄) တန်းတွင် ရှိရမည့်အပင်ဦးရေ၏ ထက်ဝက်အပင်ပေါက်သည့်နေ့ကို မှတ်တမ်းယူရပါ မည်။

၉.၃။    ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်
အလယ် စိုက်ကြောင်း (၄) ကြောင်းရှိအပင်ဦးရေစုစုပေါင်း၏ ထက်ဝက်အပင်ဦးရေမှ ပန်းပွင့်သောရက်ကိုစိုက်ပျိုးသော နေ့ရက်မှစ၍ ရေတွက်ပါသည်။

၉.၄။     ပန်းပွင့်အရောင်
၅၀% ပန်းပွင့် သောအချိန်တွင် မှတ်တမ်းကောက်ယူရပါမည်။ အဖြူရောင်၊ မရမ်းရောင်  ဟုတွေ့နိုင်ပါသည်။

၉.၅။      အပင်ပုံစံ  
အပင်ပုံစံကို စိုက်ပြီး (၄၅-၅၀ ရက်) အတွင်း မှတ်တမ်းယူရပါ မည်။
         အဆင့်(၁) ပင်ထောင် 
         အဆင့်(၂) ပင်ယောင် 
         အဆင့်(၃) ပင်ပြန့် ဟုကောက်ယူရပါမည်။

၉.၆။    ရင့်မှည့်ရက် 
အလယ်စိုက်ကြောင်း (၄) ကြောင်းရှိအပင်ဦးရေစုစုပေါင်း၏ (၈၀ ရာခိုင်နှုန်း) အပင်ဦးရေမှ သီးတောင့်များရင့်မှည့်သောရက်ကို စိုက်ပျိုး သောနေ့ရက်မှစ၍ ရေတွက်ပါသည်။ 

၉.၇။    အပင်အမြင့် (စင်တီမီတာ) 
သီးတောင့်များစတင်ရင့်မှည့်ချိန်တွင် အလယ် (၄) တန်းမှနမူနာ (၁၀)ပင်ရွေးချယ်၍ တိုင်းတာရပါမည်။ အပင်ခြေမှရွက်နုထိပ်ဖျားထိအမြင့် ကိုတိုင်းတာရပါမည်။  

၉.၈။    တစ်ပင်ပါသီးကိုင်း 
ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် မှတ်တမ်းယူရပါမည်။ စိုက်တန်းအလယ် (၄) တန်းမှ ကျဘမ်းအပင် (၁၀) ပင်မှမှတ်တမ်းယူရပါမည်။ တစ်ပင်ချင်းမှ အောင်မြင်သောသီးတောင့် (၂) တောင့်အနဲဆုံးပါဝင်သော သီးကိုင်းအရေ အတွက်ကိုမှတ်တမ်းယူ၍ ပျှမ်းမျှ တစ်ပင်ပါသီးကိုင်းကို တွက်ချက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။။

၉.၉။    တစ်ပင်ပါသီးလုံး 
ကောက်သိမ်းချိန်တွင် မှတ်တမ်းယူရပါမည်။ စိုက်တန်းအလယ် (၄)တန်းမှ ကျဘမ်းအပင်(၁၀)ပင် မှတ်တမ်းယူရပါမည်။ တစ်ပင်ချင်းမှ အောင်မြင်သောအစေ့ပါဝင်သော သီးလုံးအရေအတွက်ကို မှတ်တမ်းယူ၍ ပျှမ်းမျှတစ်ပင်ပါသီးလုံးကို တွက်ချက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၉.၁၀။      တစ်သီးလုံးပါအစေ့  
နမူနာ (၁၀) ပင်မှ သီးလုံးများ မှ အောင်မြင်သောကျဘမ်း (၁၀) လုံးယူ၍   အစေ့ရေတွက်ရပါမည်။ ရရှိသောအစေ့အရေအတွက်မှ ပျမ်းမျှ ယူ၍  မှတ်တမ်းယူရပါမည်။

၉.၁၁။     အစေ့ပုံစံ 
Augular(ထောင့်များဖြင့်)၊ Owl’s head (ဇီးကွက်ခေါင်းပုံစံ)၊ Pea-shaped  (စားတော်ပဲပုံစံ) ဟူ၍ အမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်ပါသည်။

၉.၁၂။      အစေ့အရောင်  
အစိုဓါတ်(၈ရာခိုင်နှုန်း)ရှိသောအချိန်တွင်ရှိသော အစေ့အရောင် ကို မှတ်တမ်းယူရ မည်ဖြစ်ပါသည်။ ခရမ်၊ အဖြူ၊ အနီ၊ အညို၊ နီဝါ၊ အဝါ၊ အနက်၊ အစိမ်းရောင် ဟူ၍ အမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်ပါသည်။

၉.၁၃။    အစေ့(၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)
 
အစိုဓါတ် (၈မှ ၁၃ရာခိုင်နှုန်း) ရှိသောအချိန်တွင် ချိန်တွယ်ရပါ မည်။ နမူနာ (၁၀)ပင်မှ ရရှိသောအစေ့များ မှ အောင်မြင်သောအစေ့ (၁၀၀) ကိုရေတွက်၍ ချိန်တွယ်ရပါမည်။ ဒသမ (၂) နေရာအထိချိန်တွယ်နိုင်သော ချိန်ခွင်ဖြင့်ချိန်တွယ်ရပါမည်။

၉.၁၄။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ 
မ်းသပ်ကုလားပဲမျိုး၏ အဓိကထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ ဥပမာ- အသက်လျှင်ခြင်း၊ ရောဂါခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အပူဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း စသည်တို့ရှိပါက ထည့်သွင်းဖေါ်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။ 

၉.၁၅။    စပိုးမွှားကျရောက်မှု Score 
ပိုးမွှားအမျိုးအစားအလိုက်ပိုးမွှားကျရောက်မှုမှတ်တမ်းများကို သားခွဲပြီးချိန်မှ ရင့်မှည့်ချိန်အတွင်းကောက်ယူရပါမည်။ မျိုးအလိုက်ရောဂါ ကျရောက်မှုအဆင့်အတန်းကို - 
 အဆင့်(၁) ရောဂါကင်း 
 အဆင့်(၂) ရောဂါအနည်းငယ်ကျ 
 အဆင့်(၃) ရောဂါကျရောက်မှုအသင့်အတင့် 
 အဆင့်(၄) ရောဂါကျရောက်မှုများပြား 
 အဆင့်(၅) ရောဂါကျရောက်မှုအလွန်များပြား ဟုကောက်ယူရပါမည်။

၉.၁၆။    ရောဂါကျရောက်မှု Score
ကျရောက်သည့်ရောဂါအမျိုးအစားအလိုက် ရောဂါကျရောက်မှု မှတ်တမ်းများကို သားခွဲပြီးချိန်မှရင့်မှည့်ချိန်အတွင်း ကောက်ယူရပါမည်။ မျိုးအလိုက်ရောဂါကျရောက်မှုအဆင့်အတန်းကို   -
အဆင့်(၁) ရောဂါအနည်းငယ်ကျ 
အဆင့် (၂) ရောဂါကျရောက်မှုအသင့်အတင့် 
အဆင့်(၃) ရောဂါကျရောက်မှုအသင့်အတင့်
အဆင့်(၄) ရောဂါကျရောက်မှုများပြား 
အဆင့်(၅) ရောဂါကျရောက်မှုအလွန်များပြား ဟုကောက်ယူရပါမည်။                

၉.၁၇။    ရိတ်သိမ်းချိန် အပင်အရေအတွက် 
ရိတ်သိမ်းချိန်တွင်အလယ်စိုက်တန်း (၄) တန်းမှ ထိပ်နှစ်ဖက်မှ အပင်တစ်ပေစီကိုပယ်၍ နမူနာဧရိယာ(ရိတ်သိမ်းဧရိယာ) ကိုသတ်မှတ် ရိတ်သိမ်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ရိတ်သိမ်းဧရိယာအတွင်းမှ အပင်ဦးရေအားလုံး အားရေတွက်၍ မှတ်တမ်းယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။  

၉.၁၈။    ရိတ်သိမ်းဧရိယာမှ အထွက် (ဂရမ်) 
ရိတ်သိမ်းချိန်တွင်အလယ်စိုက်တန်း (၄) တန်းမှ ထိပ်နှစ်ဖက်မှ အပင်တစ်ပေစီကိုပယ်၍ နမူနာဧရိယာ(ရိတ်သိမ်းဧရိယာ) ကိုသတ်မှတ် ရိတ်သိမ်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရိတ်သိမ်းပြီးအစေ့များအစိုဓါတ် (၈%) ရှိသော အချိန်တွင်ချိန်တွယ် မှတ်တမ်းယူရပါမည်။ ယူနစ်မှာဂရမ်ဖြစ်ပါသည်။

၉.၁၉။    GMO သီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ် ဖော်ပြပေးရပါမည်။

၁၀။     အထွက်နှုန်းတွက်ချက်ခြင်း
နမူနာဧရိယာမှရရှိသော အထွက်ကိုအခြေခံ၍ တဧကအထွက် နှုန်းကိုအောက်ပါအတိုင်း တွက်ချက်ရပါမည်။

အထွက်နှုန်း (တင်း) =   နမူနာဧရိယာမှအထွက် (ဂရမ်) x ၄၃၅၆၀
                              နမူနာဧရိယာအရွယ်အစား(၁၃ ပေ x ၄ ပေ) x ၄၅၄ x ၆၉
၄၅၄ = တစ်ပေါင်ရှိဂရမ် 
၆၉ =  ကုလားပဲတစ်တင်းတွင်ရှိသောအလေးချိန်(ပေါင်)