ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Protocol » မတ်ပဲ

မတ်ပဲ

မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ Technical Seed Comitie (TSC) တင်ပြရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းနှင့် မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

၁။ သီးနှံအမည် - မတ်ပဲ
၂။ စိုက်ပျိုးမည့် ရာသီ/ဒေသ/အကြိမ် - မိုးနှောင်း
  မတ်ပဲအဓိကစိုက်ပျိုးသောဒေသများ
၃။ အကွက်အရွယ်အစား - ၁၅ ပေအရှည် ၊ ၉ပေ အကျယ်
၄။ စံထားမျိုး - တောင်သူများအများဆုံး စိုက်ပျိုးနေသော ထုတ်ဝေပြီးမျိုး
၅။ တန်းကြား၊ ပင်ကြား - ၁.၅ ပေ၊ ၄-၆ လက်မ
၆။ စမ်းသပ်ကွက်ပုံစံ - စမ်းသပ်မျိုးအရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ ၄ - ၆ ခုထပ်ပြုကြိမ် ထည့်သွင်းရန်
၇။ မြေသြဇာနှုန်းထား - ယူရီးယား - ၂၈ပေါင်/ဧက 
      တီစူပါ-  ၈၄ ပေါင်/ဧက
      ပိုတက်- ၅၆ ပေါင်/ဧက
      ဂျစ်ပဆန်- ၁၁၂ ပေါင်/ဧက
၈။ အပင်ပြုစုနည်းစနစ် - စိုက်ပျိုးပြီး ၂ ပါတ်သားအတွင်း တစ်ကျင်းတစ်ပင်ချန်သားခွဲပါရန်

၉။ ကောက်ယူရမည့်မှတ်တမ်းများနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများ

  ၁။    စိုက်ပျိုးသည့်နေ့
  ၂။    ၅၀% အပင်ပေါက်စုံရက်
  ၃။    (၅၀%) ပန်းပွင့်ရက်
  ၄။    ပန်းပွင့် အရောင်
  ၅။    ရင့်မှည့်ရက်
  ၆။    အပင်အမြင့် (စင်တီမီတာ)
  ၇။    တစ်ပင်ပါသီးကိုင်း
  ၈။    တစ်ပင်ပါသီးတောင့်
  ၉။    သီးတောင့်အရောင်
၁၀။    သီးတောင့်အရှည် (စင်တီမီတာ)
၁၁။    တစ်တောင့်ပါအစေ့
၁၂။    အစေ့(၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)
၁၃။    အစေ့အရောင်
၁၄။    အစေ့ပုံစံ
၁၅။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ
၁၆။    ပိုးမွှားကျရောက်မှု Score
၁၇။    ရောဂါကျရောက်မှု Score
၁၈။    ရိတ်သိမ်းချိန် အပင်အရေအတွက်
၁၉။    ရိတ်သိမ်းဧရိယာမှ အထွက် (ဂရမ်)

၉.၁။    စိုက်ပျိုးသည့်နေ့
စမ်းသပ်ကွက်စိုက်ပျိုးသည့်နေ့စွဲကိုမှတ်တမ်းယူရပါမည်။

၉.၂။    ၅၀% အပင်ပေါက်စုံရက်
စိုက်ပျိုးသည့်နေ့မှ အကွက်ငယ်အတွင်းရှိအလယ် (၄) တန်းတွင် ရှိရမည့်အပင်ဦးရေ၏ထက်ဝက် အညှောင့်ပေါက်သည့်နေ့ကိုမှတ်တမ်းယူရပါမည်။

၉.၃။    ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်
အလယ်စိုက်ကြောင်း(၄)ကြောင်းရှိအပင်ဦးရေစုစုပေါင်း၏ထက်ဝက်အပင်ဦးရေမှပန်းပွင့်သောရက်ကို စိုက်ပျိုးသောနေ့ရက်မှစ၍ ရေတွက်ပါသည်။

၉.၄။     ပန်းပွင့်အရောင်
၅၀% ပန်းပွင့်သောအချိန်တွင် မှတ်တမ်းကောက်ယူရပါမည်။ အဝါရောင်၊ အစိမ်းရောင်သန်းသော အဝါရောင်၊ အဝါရောင်သန်းသောအစိမ်းရောင်၊ အစိမ်းနှင့် မရမ်းရောင်သန်းသောအဝါရောင်ဟု အမျိုးမျိုးတွေ့ နိုင်ပါသည်။

၉.၅။    ရင့်မှည့်ရက်
အလယ်စိုက်ကြောင်း (၄) ကြောင်းရှိအပင်ဦးရေစုစုပေါင်း၏ ထက်ဝက်အပင်ဦးရေမှ သီးတောင့်များ ရင့်မှည့်သောရက်ကိုစိုက်ပျိုးသော နေ့ရက်မှစ၍ရေတွက်ပါသည်။

၉.၆။    အပင်အမြင့် (စင်တီမီတာ)
သီးတောင့်များစတင်ရင့်မှည့်ချိန်တွင် အလယ်(၄)တန်းမှ နမူနာ (၁၀) ပင်ရွေးချယ်၍ တိုင်းတာရပါ မည်။ အပင်ခြေမှရွက်နုထိပ်ဖျားထိ အမြင့်ကိုတိုင်းတာရပါမည်။

၉.၇။    တစ်ပင်ပါသီးကိုင်း
ပထမအကြိမ် ကောက်သိမ်းချိန်တွင် မှတ်တမ်းယူရပါမည်။ စိုက်တန်းအလယ် (၄) တန်းမှ ကျဘမ်း အပင် (၁၀) ပင်မှမှတ်တမ်းယူရပါမည်။ တစ်ပင်ချင်းမှ အောင်မြင်သော သီးတောင့်တစ်တောင့်အနဲဆုံးပါဝင် သော သီးကိုင်းအရေအတွက်ကိုမှတ်တမ်းယူ၍ ပျှမ်းမျှတစ်ပင်ပါသီးကိုင်းကို တွက်ချက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၉.၈။    တစ်ပင်ပါသီးတောင့်
ကောက်သိမ်းချိန်တိုင်းတွင် မှတ်တမ်းယူရပါမည်။ စိုက်တန်းအလယ် (၄) တန်းမှ ကျဘမ်းအပင် (၁၀) ပင်မှမှတ်တမ်းယူရပါမည်။ ပထမအကြိမ်မှတ်တမ်းယူပြီး အပင်အားလေဘယ်ဖြင့်မှတ်သားထားပြီးဆက်လက် ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၉.၉။    သီးတောင့်အရောင်
သီးတောင့်များရင့်မှည့်ခြောက်သွေ့ချိန်တွင် မှတ်တမ်းယူရပါမည်။ သီးတောင့်အရောင်များ ကောက်ရိုး ရောင်၊ ကြေးနီရောင်၊ အဝါရောင်၊ အနက်ရောင် စသည်ဖြင့် ရှိနိုင်ပါသည်။

၉.၁၀။    သီးတောင့်အရှည် (စင်တီမီတာ)
နမူနာ (၁၀) ပင်မှ ရရှိသောအတောင့်များမှ အောင်မြင်သော ကျဘမ်း (၁၀) တောင့်ယူ၍ အတောင့် အရှည်ကိုတိုင်းတာရပါမည်။ အတောင့် (၁၀) တောင့်၏ ပျမ်းမျှအလျားကို မှတ်တမ်းယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၉.၁၁။    တစ်တောင့်ပါအစေ့
နမူနာ (၁၀) ပင်မှ အတောင့်များ မှ အောင်မြင်သောကျဘမ်း (၁၀) တောင့်ယူ၍အစေ့ရေတွက်ရပါမည်။ ရရှိသောအစေ့အရေအတွက်မှ ပျမ်းမျှယူ၍ မှတ်တမ်းယူရပါမည်။

၉.၁၂။      အစေ့(၁၀၀)အလေးချိန်
အစိုဓါတ် (၈ မှ ၁၃ရာခိုင်နှုန်း) ရှိသောအချိန်တွင် ချိန်တွယ်ရပါမည်။ နမူနာ (၁၀) ပင်မှ ရရှိသောအစေ့ များမှ အောင်မြင်သောအစေ့ (၁၀၀) ကို ရေတွက်၍ ချိန်တွယ်ရပါမည်။ ဒသမ(၂)နေရာအထိ ချိန်တွယ်နိုင်သော ချိန်ခွင်ဖြင့်ချိန်တွယ်ရပါမည်။

၉.၁၃။    အစေ့အရောင်
အစိုဓါတ် (၈ မှ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း) ရှိသောအချိန်တွင်ရှိသော အစေ့အရောင်ကိုမှတ်တမ်းယူရမည်ဖြစ် ပါသည်။ အနက်၊ အစိမ်းဖျော့၊ စိမ်းညို၊ ချောကလက်ရောင်၊ အညိုရောင်ဟူ၍ အမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်ပါသည်။

၉.၁၄။    အစေ့ပုံစံ
အစေ့ပုံစံအမျိုးမျိုး- လုံးဝိုင်းပုံ၊ ဘဲဥပုံ၊ စည်ပိုင်းပုံစသည်တို့ တွေ့နိုင်ပါသည်။

၉.၁၅။    ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ
စမ်းသပ်မတ်ပဲမျိုး၏ အဓိကထူးခြားသည့် လက္ခဏာများဥပမာ- အသက်လျှင်ခြင်း၊ ရောဂါခံနိုင်ရည် ရှိခြင်းစသည်တို့ရှိပါက ထည့်သွင်းဖေါ်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။

၉.၁၆။    ပိုးမွှားကျရောက်မှု Score
ပိုးမွှားအမျိုးအစားအလိုက်ပိုးမွှားကျရောက်မှုမှတ်တမ်းများကိုသားခွဲပြီးချိန်မှ  ရင့်မှည့်ချိန်အတွင်းကောက်ယူရပါမည်။ မျိုးအလိုက်ရောဂါ ကျ ရောက်မှုအဆင့်အတန်းကို -
အဆင့်(၁) ရောဂါကင်း
အဆင့် (၂) ရောဂါအနည်းငယ်ကျ
အဆင့်(၃) ရောဂါကျရောက်မှုအသင့်အတင့်
အဆင့်(၄) ရောဂါကျရောက်မှုများပြား
အဆင့်(၅) ရောဂါကျရောက်မှုအလွန်များပြားဟုကောက်ယူရပါမည်။                

၉.၁၇။    ရောဂါကျရောက်မှု Score
ကျရောက်သည့်ရောဂါအမျိုးအစားအလိုက် ရောဂါကျရောက်မှု မှတ် တမ်းများကို သားခွဲပြီးချိန်မှရင့်မှည့်ချိန်အတွင်း ကောက်ယူရပါမည်။ မျိုး အလိုက်ရောဂါကျရောက်မှု အဆင့်အတန်းကို -
အဆင့်(၁) ရောဂါကင်း
အဆင့် (၂) ရောဂါအနည်းငယ်ကျ
အဆင့်(၃) ရောဂါကျရောက်မှုအသင့်အတင့်
အဆင့်(၄) ရောဂါကျရောက်မှုများပြား
အဆင့်(၅) ရောဂါကျရောက်မှုအလွန်များပြားဟုကောက်ယူရပါမည်။

၉.၁၈။    ရိတ်သိမ်းအပင်အရေအတွက်
ကောက်သိမ်းချိန်တိုင်းတွင် အလယ်စိုက်တန်း (၄) တန်းမှ ထိပ်နှစ်ဖက်မှ တစ်ပေစီကိုပယ်၍နမူနာ ဧရိယာ (ကောက်သိမ်းဧရိယာ) ကို သတ်မှတ်ကောက်သိမ်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကောက်သိမ်းဧရိယာအတွင်းမှ အပင်ဦးရေအားလုံးအားရေတွက်၍ မှတ်တမ်းယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၉.၁၉။    ရိတ်သိမ်းဧရိယာမှ အထွက်(ဂရမ်)
ကောက်သိမ်းချိန်ချိန်တိုင်းတွင်အလယ်စိုက်တန်း (၄) တန်းမှ ထိပ်နှစ်ဖက်မှ တစ်ပေစီကိုပယ်၍ နမူနာ ဧရိယာ (ကောက်သိမ်းဧရိယာ) ကို သတ်မှတ်ကောက်သိမ်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကောက်သိမ်းပြီးအစေ့များ အစို ဓါတ် (၈-၁၃%) ရှိသောအချိန်တွင် ချိန်တွယ်မှတ်တမ်းယူရပါမည်။ ယူနစ်မှာဂရမ်ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။     အထွက်နှုန်းတွက်ချက်ခြင်း
နမူနာဧရိယာမှရရှိသောအထွက်ကိုအခြေခံ၍တဧကအထွက်နှုန်းကို အောက်ပါအတိုင်းတွက်ချက်ရပါမည်။

အထွက်နှုန်း (တင်း) =   နမူနာဧရိယာမှအထွက် (ဂရမ်) x ၄၃၅၆၀
                              နမူနာဧရိယာအရွယ်အစား (၁၃ ပေ x ၆ပေ) x ၄၅၄ x ၇၂
၄၅၄ = တစ်ပေါင်ရှိဂရမ်
၇၂ =  မတ်ပဲတစ်တင်းတွင်ရှိသောအလေးချိန်(ပေါင်)