ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Online Application » ဆက်သွယ်ရန်

ဆက်သွယ်ရန်

လိပ်စာ : ရုံးအမှတ် (၄၃)၊ မျိုးစေ့ဌာနခွဲ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ MOALI
ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇၃-၄၁၀၃၂၈
ဖက်စ်နံပါတ် : ၀၆၇၃-၄၁၀၃၈၅
အီးမေးလ် : seedlawunit@gmail.com