ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Content » မျိုးစေ့ဥပဒေဌာနစိတ်၏ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်

မျိုးစေ့ဥပဒေဌာနစိတ်၏ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်

မျှော်မှန်းချက်

  • သင့်လျော်ကောင်းမွန်သော မျိုးစေ့ဥပဒေပြုခြင်းဖြင့် မျိုးစေ့လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ ချောမွေ့ကောင်းမွန်ပြီး၊ နိုးကြားတက်ကြွသည့် မြန်မာ့မျိုးစေ့ကဏ္ဍဖြစ်လာစေရန်၊

ရည်ရွယ်ချက်နှင့် နည်းလမ်း

  • မျိုးစေ့ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အာဏာတည်စေခြင်း။
  • မျိုးစေ့ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ပရိုတိုကောများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ တင်ပြ ပေးမည့် (မြန်မာ့မျိုးစေ့သတင်းအချက်အလက်ဗိမာန်) Myanmar Seed Information Portal ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း။
  • အပင်မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ၊ မျိုးစေ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးခန်း မှတ်ပုံ တင်လက်မှတ်များ၊ မျိုးစေ့လုပ်ငန်းများ၊ မျိုးစေ့ကုန်သွယ်ရေးထောက်ခံချက်များ ထုတ် ပေးခြင်း။
  • မျိုးစေ့မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေခံခြင်း (ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ မျိုးစေ့အရည်အသွေး စစ်ဆေးခန်းတွင်စစ်ဆေးခြင်း)၊ မျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း (VCU စမ်းသပ် မှုများပြုလုပ်ခြင်း)၊ ထိန်းချုပ်စစ်ဆေးမှု နောက်ပိုင်းစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခြင်းတို့အတွက် အမျိုးသား/ တမျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ ပရိုတိုကောနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များပြုစုခြင်း။
  • မြန်မာမျိုးစေ့ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နိုင်ငံတကာအဆင့်အတန်းနှင့် လိုက် လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် ကာလအပိုင်းအခြားအလိုက် ဝေဖန်သုံးသပ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲခြင်း
  • မျိုးစေ့ဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီကအတည်ပြုပေးပြီးသော နှစ်စဉ်/ နှစ်အလိုက် အမျိုး သားအပင်မျိုးများစာရင်းကို ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း။