ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » Protocol » ၀ါသီးနှံ

၀ါသီးနှံ

မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ Technical Seed Comitie (TSC) တင်ပြရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းနှင့် မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

၁။ သီးနှံအမည် - အစေ့ထုတ်ပြောင်း

 

၂။     စိုက်ပျိုးမည့်ရာသီ/ဒေသ/အကြိမ်     
-မိုးကြို/ မိုးနှောင်း 
-ဝါအများဆုံးစိုက်ပျိုးသည့် တိုင်းဒေသကြီး (၃) ခုဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပြီး ဒေသတစ်ခုစီအတွက် စိုက်ပျိုးရာသီတူ (၂) ကြိမ် စမ်း သပ်ရမည်။ 
-အနည်းဆုံး စမ်းသပ်မှု (၂) ကြိမ် 

၃။    စမ်းသပ်ကွက်ပုံစံ         
မျိုးယှဉ်ပြိုင်စမ်းသပ်လိုပါက စမ်းသပ်ပုံစံ (အာစီဘီ) ဖြင့် စမ်းသပ် စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ (အာစီဘီ) ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်အခါ သင်္ချာဗေဒနည် းဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် ကင်းလွတ်ဒီဂရီ (degree of freedom : df) အနည်းဆုံး (၁၂) ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

၄။    အကွက်အရွယ်အစား         
အကွက်ငယ်တစ်ခုလျှင် တန်းကြား ၉၀ စင်တီမီတာ၊ ပင်ကြား ၆၀ စင်တီမီတာဖြင့် ၁၀ပင် တန်း ၁၂ တန်းရှိရမည်။ တစ်ကျင်းလျှင် မျိုးစေ့နှုန်း (၃-၅) စေ့နှုန်းစိုက်ပျိုးရပါမည်။ အပင် ပေါက်စုံ ပြီး ရွက်စစ် (၂-၃) ရွက် ထွက်ပြီးချိန်တွင် တစ်ကျင်း (၁) ပင်ချန်၍ သားခွဲရပါမည်။

၅။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး        
တောင်သူများလက်ရှိ စိုက်ပျိုးနေသော အထွက်ကောင်းမျိုးများ (ဥပမာ - ငွေချည် - ၆၊ ရွှေတောင် - ၈) မျိုးများကို ဆိုလိုပါသည်။

၆။     မြေသြဇာနှုန်းထား
တစ်ဧကလျှင် မြေခံအဖြစ် ကွန်ပေါင်း (၁၅ : ၁၅ : ၁၅) တစ်အိတ်၊ ကွန်ပေါင်းအိတ်၀က်နှင့် ယူရီးယား အိတ်၀က်စီတို့ကို အပိန့်၀င်ချိန်တွင် တစ်ကြိမ်၊ ပန်းပွင့်ချိန်တို့တွင် တစ်ကြိမ် ထည့်ပေး ရပါမည်။

၇။     အပင်ပြုစုခြင်း
ပေါင်းသင်မြေဆွ၊ရေသွင်းခြင်းတို့အား လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။     အသက်ရက်             
မျိုးစေ့ချသည့် ရက်မှစ၍ စတင်ရေတွက်ပြီး စတုတ္ထအကြိမ် ဝါကောက်ပြီးချိန်ထိ သက်တမ်းအားဖြင့် ၁၄၀ ရက်သား အထိသတ်မှတ်ပါသည်။

၉။     အပင်အမြင့်    
အပင်အမြင့်အား ပန်းစပွင့်ချိန်နှင့် ဝါသီးစကွဲချိန်တို့တွင် အစေ့ရွက်ထွက်သည့်နေရာမှ ခေါင်ညွန့်အဆုံး အထိ တိုင်းတာပါသည်။ 

၁၀။  အပင်ပုံသဏ္ဍာန်    
၇၅ % ပန်းပွင့်စုံချိန်တွင်ရှိသော အပင်၏ ပုံစံအား မှတ်တမ်းယူ ပါသည်။ (ဥပမာ - ပြန့်ကား၊ ထောင်မတ်) 

၁၁။     ပင်စည်အရောင်    
၇၅ % ပန်းပွင့်စုံချိန်တွင် ရှိသော ပင်စည်၏အရောင်အား မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ - အစိမ်းရောင်၊ ခရမ်းရောင်)

၁၂။     အရွက်အရောင်    
၇၅ % ပန်းပွင့်စုံချိန်တွင် ရှိသော အပေါ်ထိပ်ညွန့်မှ ရေတွက်လျှင် အောက်ဖက် (၃) ကိုင်းမြောက်တွင် ရှိသော အရွက်အရောင်အား မှတ်တမ်း တင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၁၃။     ရွက်မွှေးပါရှိမှု     
၇၅ % ပန်းပွင့်စုံချိန်တွင် ရှိသော အပေါ်ထိပ်ညွန့်မှ ရေတွက်လျှင် အောက်ဖက် (၃) ကိုင်း မြောက်တွင် ရှိသော အရွက်၏ အမွှေးအား မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ - ရွက်မွှေးထူ၊ ရွက်မွေးအသင့် အတင့်ထူ၊ ရွက်မွှေးပါး၊ ပြောင်ချော)

၁၄။     ဝါပွင့်အရောင်    
၇၅ %နှင့်အထက် ပန်းပွင့်စုံချိန်တွင် ဒုတိယသီးကိုင်းနှင့် အထက် တွင် ရှိသော သီးကိုင်းများ မှ ပန်းပွင့်များ၏အရောင်အား မှတ်တမ်း တင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ - အဝါရောင်၊ အဝါဖျော့၊ အစက် အပျောက် ပါမပါ)

၁၅။     အသီးပုံသဏ္ဍာန်    
သက်တမ်းအားဖြင့်ရက်(၉၀)(သို့) ဝါသီးမကွဲခင်နှစ်ပတ်အလိုတွင် ပထမမှတတိယသီးကိုင်း အတွင်းရှိသော သီးလုံးများအား မှတ်တမ်း တင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ - လုံးဝိုင်းပုံ၊ ဘဲဥပုံ၊ ကတော့ချွန်းပုံ)

၁၆။     ပထမသီးကိုင်းထွက်သည့်အဆစ်နံပါတ်
အစေ့ရွက်ထွက်သည့် နေရာမှ စ၍တိုင်းတာသည်။

၁၇။     အဖိုကိုင်းအရေအတွက်
ဝါသီးစကွဲချိန်တွင်ရှိသော အဖိုကိုင်း (ပင်မပင်စည်မှ ထောင့်ကျဉ်း ပုံထွက်သောကိုင်း)များအား ရေတွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။(ဥပမာ -၂-၃ ကိုင်း)

၁၈။     အသီးကိုင်းအရေအတွက်    
ဝါသီးစကွဲချိန်တွင်ရှိသော အမကိုင်း(ပင်မပင်စည်မှ ထောင့်ကျယ်ပုံ ထွက်သောကိုင်း)များအား ရေတွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ - ၁၀ - ၁၅ ကိုင်း)

၁၉။     တစ်ပင်ရှိဝါပေါက်အရေအတွက် 
ဝါသီးစကွဲချိန်မှစ၍ ကောက်သိမ်းထားသည့် ဝါပေါက်များအား ရေတွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 

၂၀။     ဝါတစ်ပေါက်အလေးချိန်
ဒုတိယအကြိမ်ကောက်သော     ဝါပေါက်များမှ (၁၀) ပေါက်အား ပျှမ်းမျှယူ၍ ချိန်တွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 

၂၁။    ဂွမ်းထွက်ရာခိုင်နှုန်း     
ဂွမ်းထွက်ရာခိုင်နှုန်းဆိုသည်မှာ ဝါပိဿာ (၁၀၀) ကြိတ်လျှင် ရရှိလာသည့် ဝါဂွမ်း အလေးချိန်ကို ခေါ်ဆိုပါသည်။ တွက်ချက်နည်းမှာ

                               ဂွမ်းမွှေးအလေးချိန်
ဂွမ်းထွက်ရာခိုင်နှုန်း     =-----------------------------x ၁၀၀
                               ဝါအလေးချိန်

၂၂။     ဂွမ်းမွေးအရှည်
ဝါဂွမ်းစေ့တစ်စေ့အား ဘယ်ညာဖြန့်၍ ခေါင်းဘီးဖြင့်ဖြီးပီး အစွန်း နှစ်ဖက်အား စံပေတံဖြင့် တိုင်းတာ၍ ရရှိလာသော အရှည် (မီလီမီတာ) အား ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၂၃။     ဂွမ်းမွေးချောမွေ့မှု    
ဝါဂွမ်းအား ချောမွေ့မှုတိုင်းကိရိယာဖြင့် တိုင်းတာ၍ မိုက်ခရိုနေး (Micronaire) ဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။ (ဥပမာ - ၃ - ၄ မိုက်ခရိုနေး (Micronaire))

၂၄။     ခိုင်ခံ့မှု     
ဂွမ်းမွေးခိုင်ခံ့မှုအား ပြတ်အားတိုင်း ကိရိယာဖြင့် တိုင်းတာ၍ ပေါင်/မီလီဂရမ် ဖြင့်ဖော်ပြပါ သည်။ (ဥပမာ - ၈ ပေါင်/မီလီဂရမ်)

၂၅။     ရင့်မှည့်မှု 
ချည်မျှင်ရင့်မှည့်မှုတိုင်း ကိရိယာဖြင့် တိုင်းတာသည်။ 

၂၆။     တစ်ဧကဝါအထွက်နှုန်း     
ဝါတစ်ပေါက်အလေးချိန်(ဂရမ်) x တစ်ပင်ရှိကောက်သိမ်းဝါပေါက်အရေအတွက် x တစ်ဧက၀င်ဆန့်အပင်ဦးရေ

၂၇။     အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်    

၂၈။     ထူးခြားကောင်းမွန်သည့် လက္ခဏာများ 
(ရေငတ်ဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ ပိုးမွှားရောဂါဒဏ်ခံနိုင်မှု စသည်ဖြင့်)