ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Protocol » ၀ါသီးနှံ

၀ါသီးနှံ

မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ Technical Seed Comitie (TSC) တင်ပြရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းနှင့် မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

၁။ သီးနှံအမည် - ဝါသီးနှံ

 

၂။     စိုက်ပျိုးမည့်ရာသီ/ဒေသ/အကြိမ်    
-    မိုးကြို (သို့မဟုတ်) မိုးနှောင်း
-    ဝါအများဆုံးစိုက်ပျိုးသည့် တိုင်းဒေသကြီး (၃) ခုဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပြီးဒေသတစ်ခုစီအတွက် စိုက်ပျိုးရာသီတူ (၁) ကြိမ် စမ်းသပ်ရမည်။
-    အနည်းဆုံးစမ်းသပ်မှု (၁) ကြိမ်
၃။    စမ်းသပ်ကွက်ပုံစံ        
    မျိုးယှဉ်ပြိုင်စမ်းသပ်လိုပါကစမ်းသပ်ပုံစံ (အာစီဘီ) ဖြင့် စမ်းသပ် စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ (အာစီဘီ) ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်အခါ သင်္ချာဗေဒနည် းဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် ကင်းလွတ်ဒီဂရီ (degree of freedom :df) အနည်းဆုံး (၁၂) ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
၄။    အကွက်အရွယ်အစား        
    အကွက်ငယ်တစ်ခုလျှင် တန်းကြား ၉၀ စင်တီမီတာ၊ ပင်ကြား ၆၀ စင်တီမီတာဖြင့် ၁၀ပင် တန်း ၁၂ တန်းရှိရမည်။ တစ်ကျင်းလျှင် မျိုးစေ့နှုန်း (၃-၅) စေ့နှုန်းစိုက်ပျိုးရပါမည်။ အပင် ပေါက်စုံပြီးရွက်စစ် (၂-၃) ရွက် ထွက်ပြီးချိန်တွင် တစ်ကျင်း (၂) ပင်ချန်၍ သားခွဲရပါမည်။
၅။    အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး        
    တောင်သူများလက်ရှိစိုက်ပျိုးနေသောအထွက်ကောင်းမျိုးများ (ဥပမာ - ငွေချည် - ၆၊ ရွှေတောင် - ၈) မျိုးများကိုဆိုလိုပါသည်။
၆။     မြေသြဇာနှုန်းထား
    တစ်ဧကလျှင် မြေခံအဖြစ် ကွန်ပေါင်း (၁၅ : ၁၅ : ၁၅) တစ်အိတ်၊ ကွန်ပေါင်းအိတ်၀က်နှင့် ယူရီးယား အိတ်၀က်စီတို့ကို အပိန့်၀င်ချိန်တွင် တစ်ကြိမ်၊ ပန်းပွင့်ချိန်တို့တွင် တစ်ကြိမ် ထည့်ပေးရပါမည်။
၇။     အပင်ပြုစုခြင်း
    ပေါင်းသင်မြေဆွ၊ရေသွင်းခြင်းတို့အားလိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၈။     အသက်ရက်             
    မျိုးစေ့ချသည့် ရက်မှစ၍ စတင်ရေတွက်ပြီးစတုတ္ထအကြိမ် ဝါကောက်ပြီးချိန်ထိသက်တမ်းအားဖြင့် ၁၄၀ ရက်သားအထိသတ်မှတ်ပါသည်။
၉။     အပင်အမြင့်    
    အပင်အမြင့်အားပန်းစပွင့်ချိန်နှင့် ဝါသီးစကွဲချိန်တို့တွင် အစေ့ရွက်ထွက်သည့်နေရာမှ ခေါင်ညွန့်အဆုံးအထိတိုင်းတာပါသည်။
၁၀။ အပင်ပုံသဏ္ဍာန်    
    ၇၅ % ပန်းပွင့်စုံချိန်တွင်ရှိသောအပင်၏ ပုံစံအားမှတ်တမ်းယူပါသည်။ (ဥပမာ - ပြန့်ကား၊ ထောင်မတ်)
၁၁။     ပင်စည်အရောင်    
    ၇၅ % ပန်းပွင့်စုံချိန်တွင် ရှိသောပင်စည်၏အရောင်အားမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ - အစိမ်းရောင်၊ ခရမ်းရောင်)

၁၂။     အရွက်အရောင်    
    ၇၅ % ပန်းပွင့်စုံချိန်တွင် ရှိသောအပေါ်ထိပ်ညွန့်မှ ရေတွက်လျှင် အောက်ဖက် (၃) ကိုင်းမြောက်တွင် ရှိသောအရွက်အရောင်အားမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၁၃။     ရွက်မွှေးပါရှိမှု    
    ၇၅ % ပန်းပွင့်စုံချိန်တွင် ရှိသောအပေါ်ထိပ်ညွန့်မှ ရေတွက်လျှင် အောက်ဖက် (၃) ကိုင်းမြောက်တွင် ရှိသောအရွက်၏ အမွှေးအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ - ရွက်မွှေးထူ၊ ရွက်မွေးအသင့် အတင့်ထူ၊ ရွက်မွှေးပါး၊ ပြောင်ချော)
၁၄။     ဝါပွင့်အရောင်    
    ၇၅ %နှင့်အထက် ပန်းပွင့်စုံချိန်တွင် ဒုတိယသီးကိုင်းနှင့် အထက် တွင် ရှိသောသီးကိုင်းများ မှ ပန်းပွင့်များ၏အရောင်အားမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ - အဝါရောင်၊ အဝါဖျော့၊ အစက် အပျောက် ပါမပါ)
၁၅။     အသီးပုံသဏ္ဍာန်    
    သက်တမ်းအားဖြင့်ရက်(၉၀)(သို့) ဝါသီးမကွဲခင်နှစ်ပတ်အလိုတွင် ပထမမှတတိယသီးကိုင်းအတွင်းရှိသောသီးလုံးများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ - လုံးဝိုင်းပုံ၊ ဘဲဥပုံ၊ ကတော့ချွန်းပုံ)
၁၆။     ပထမသီးကိုင်းထွက်သည့်အဆစ်နံပါတ်
    အစေ့ရွက်ထွက်သည့် နေရာမှ စ၍တိုင်းတာသည်။
၁၇။     အဖိုကိုင်းအရေအတွက်
    ဝါသီးစကွဲချိန်တွင်ရှိသောအဖိုကိုင်း (ပင်မပင်စည်မှ ထောင့်ကျဉ်းပုံထွက်သောကိုင်း)များအားရေတွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။(ဥပမာ -၂-၃ ကိုင်း)
၁၈။     အသီးကိုင်းအရေအတွက်    
    ဝါသီးစကွဲချိန်တွင်ရှိသောအမကိုင်း(ပင်မပင်စည်မှ ထောင့်ကျယ်ပုံထွက်သောကိုင်း)များအားရေတွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ - ၁၀ - ၁၅ ကိုင်း)
၁၉။     တစ်ပင်ရှိဝါပေါက်အရေအတွက်
    ဝါသီးစကွဲချိန်မှစ၍ ကောက်သိမ်းထားသည့် ဝါပေါက်များအားရေတွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၂၀။     ဝါတစ်ပေါက်အလေးချိန်
ဒုတိယအကြိမ်ကောက်သော    ဝါပေါက်များမှ (၁၀) ပေါက်အား ပျှမ်းမျှယူ၍ ချိန်တွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၂၁။    ဂွမ်းထွက်ရာခိုင်နှုန်း    
    ဂွမ်းထွက်ရာခိုင်နှုန်းဆိုသည်မှာဝါပိဿာ (၁၀၀) ကြိတ်လျှင် ရရှိလာသည့် ဝါဂွမ်းအလေးချိန်ကိုခေါ်ဆိုပါသည်။ တွက်ချက်နည်းမှာ

ဂွမ်းထွက်ရာခိုင်နှုန်း    =                      x ၁၀၀
၂၂။     ဂွမ်းမွေးအရှည်
    ဝါဂွမ်းစေ့တစ်စေ့အားဘယ်ညာဖြန့်၍ ခေါင်းဘီးဖြင့်ဖြီးပီးအစွန်းနှစ်ဖက်အားစံပေတံဖြင့် တိုင်းတာ၍ ရရှိလာသောအရှည် (မီလီမီတာ) အားဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၂၃။     ဂွမ်းမွေးချောမွေ့မှု    
    ဝါဂွမ်းအားချောမွေ့မှုတိုင်းကိရိယာဖြင့် တိုင်းတာ၍ မိုက်ခရိုနေး (Micronaire) ဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။ (ဥပမာ - ၃ - ၄ မိုက်ခရိုနေး (Micronaire))
၂၄။     ခိုင်ခံ့မှု    
    ဂွမ်းမွေးခိုင်ခံ့မှုအားပြတ်အားတိုင်းကိရိယာဖြင့် တိုင်းတာ၍ ပေါင်/မီလီဂရမ် ဖြင့်ဖော်ပြပါ သည်။ (ဥပမာ - ၈ ပေါင်/မီလီဂရမ်)
၂၅။     ရင့်မှည့်မှု
    ချည်မျှင်ရင့်မှည့်မှုတိုင်းကိရိယာဖြင့် တိုင်းတာသည်။
၂၆။     တစ်ဧကဝါအထွက်နှုန်း    
    ဝါတစ်ပေါက်အလေးချိန်(ဂရမ်) x တစ်ပင်ရှိကောက်သိမ်းဝါပေါက်အရေအတွက် x တစ်ဧက၀င်ဆန့်အပင်ဦးရေ
၂၇။     အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်    
၂၈။     ထူးခြားကောင်းမွန်သည့် လက္ခဏာများ
(ရေငတ်ဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ ပိုးမွှားရောဂါဒဏ်ခံနိုင်မှုစသည်ဖြင့်)