ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Protocol » မြေပဲ

မြေပဲ

မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ Technical Seed Comitie (TSC) တင်ပြရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းနှင့် မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

၁။ သီးနှံအမည် - မြေပဲ
၂။ စိုက်ပျိုးရာသီ/ဒေသ / အကြိမ်

- မိုး၊မိုးနှောင်း/ တစ်ကြိမ်၊

မြေပဲသီးနှံအများဆုံး စိုက်ပျိုးသော                                                
ဒေသများ (မကွေး၊ ညောင်ဦး၊မြင်းခြံ)

၃။ အသုံးပြုမည့် စံထားမျိုး - ဆင်းပဒေသာ -၇ ၊ ဆင်းပဒေသာ -၁၁ ၊ ဒေသမျိုး
၄။ အကွက်အရွယ်အစား - ၁၅ ပေ × ၆ တန်း
၅။ တန်းကြား၊ ပင်ကြား  
  ပင်ထောင်မျိုး 

- ၁၂ လက်မ × ၄လက်မ
- ၁၅ လက်မ × ၄လက်မ

  ပင်ပြန့်မျိုး 

- ၁၅ လက်မ × ၆ လက်မ
- ၁၈ လက်မ × ၆ လက်မ

၆။ စမ်းသပ်ကွက်ပုံစံ - RCB Design​
  ထပ်ပြုကြိမ် -  စမ်းသပ်မည့်မျိုးအရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ ဆောင်ရွက်ရန်
၇။ မြေသြဇာနှုန်းထား - တစ်ဧကနှုန်းထား
  ယူရီးယား​ - ၂၈ ပေါင်/ဧက
  တီစူပါ - ၈၄ ပေါင်/ဧက
  ပိုတက်ရှ်စီယမ် - ၂၈ပေါင်/ဧက
  နွားချေး/ ကြက်ချေး - ၂၀၀ပေါင်/ ဧက ( ၄၅-၅၀) ရက်သားတွင်ထည့်ပါ။

 

၈။    အပင်ပြုစုမှုနည်းစနစ် -   
- အပင်ပေါက်ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ % ရှိသော မြေပဲမျိုးများကိုသာ မျိုး အဖြစ် အသုံးပြုပါ။
- မျိုးစေ့ကိုပဲမြစ်ဖုမြေသြဇာတစ်ဧက တစ်ထုပ်နှုန်းဖြင့်လူးနယ် စိုက်ပျိုးပါ။
- မျိုးစေ့များကို မြေအတိမ်အနက် ၂ လက်မ တွင်စိုက်ပျိုးပါ။
- ပေါင်းမြက်များကို အပင်ငယ်စဥ်တွင်နှိမ်နှင်းပါ။
- အပင်သက်တမ်း ၅၅ ရက်နှင့် ၇၅ ရက်ကြားတွင် ရေလို အပ်ပါက ရေပေးသွင်းပါ။
- အထက်စွယ်များ အတောင့်ဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဘောင် တင်ခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။
- ကောင်းစွာအောင်မြင်သောအတောင့် (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အထက် ရှိလျှင်နှုတ်သိမ်းပါ။

၉။    ကောက်ယူရမည့်မှတ်တမ်းများနှင့်ကောက်ယူရမည့်စံချိန်စံညွှန်းများ 
၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအပင်ပေါက်စုံရက်
- အကွက်ငယ်အတွင်းရှိ အပင်ဦးရေစုစုပေါင်း၏ ၅၀% အပင် ပေါက်စုံသောနေ့ကို မှတ်ယူရန် ဖြစ်သည်။ 
ပန်းစတင်ပွင့်ရက် 
- အကွက်ငယ်အတွင်းရှိအပင်များ၏ ပန်းစပွင့်သောရက်ကို ကောက်ယူရန် ဖြစ်ပါသည်။

၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပန်းပွင့်ရက်
- အကွက်ငယ်အတွင်းရှိ အပင်ဦးရေစုစုပေါင်း၏ ထက်ဝက် အပင်ဦးရေမှ ပန်းပွင့်သောရက်ကို ကောက်ယူရန် ဖြစ်ပါသည်။

တစ်ပင်ပါအောင်တောင့်
- တစ်ပင်ပါအောင်တောင့်ကိုရေတွက်ရာ၌ နမူနာယူထား သော အပင် (၁၀) ပင်မှ အတောင့် အရေအတွက်ကို ရေတွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ 
- အောင်တောင့်ရေတွက်ရာတွင် အောင်မြင်သော မြေပဲ တောင့်ကိုသာ ရေတွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ နမူနာယူသော အပင် (၁၀)ပင်သည် စမ်းသပ်ကွက်ကို ကိုယ်စားပြုသော အပင်များဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

၁၀ ပင်အထွက် (ဂရမ်)
- နမူနာယူထားသော အပင် (၁၀)ပင် ၏ အစေ့အလေးချိန်ကို ချိန်တွယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ 

အကွက်အထွက် (ဂရမ်)
- စမ်းသပ်ကွက်ငယ်တစ်ခု၏ အစေ့အလေးချိန်ကိုချိန်တွယ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ 

အတောင့် ၁၀၀ အလေးချိန်(ဂရမ်)
- နမူနာ (၁၀)ပင်အထွက်မှ အတောင့် ၁၀၀ အလေးချိန်ကို ချိန်တွယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
 
အစေ့ ၁၀၀ အလေးချိန်(ဂရမ်)
- နမူနာ (၁၀)ပင်အထွက်မှ အစေ့ ၁၀၀ အလေးချိန်ကို ချိန်တွယ် ရန် ဖြစ်ပါသည်။ 

 အဆံထွက်ရာခိုင်နှုန်း ( %)

                           အစေံအလေးချိန် 
အဆံထွက်(%) =---------------------------------------- × 100
                            အတောင့်အလေးချိန်(g)

ဆီထွက်ရာခိုင်နှုန်း 
- ဆီပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်းကိုဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့စမ်းသပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ရိတ်သိမ်းရက်
- ကောင်းစွာအောင်မြင်သောအတောင့် (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အထက်ရှိလျှင်နှုတ်သိမ်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။    

၁၀။    အထွက်နှုန်းတွက်ချက်ခြင်း

တစ်ဧကအတွက်                            အကွက်အထွက် (g) × 43560 × 2.2
(တင်း)                  =  ---------------------------------------------------------------
                                                    အကွက်အရွယ် × 1000 × 25

၁၁။    စမ်းသပ်ကွက်ကုန်ကျစရိတ် (၀.၅၀ဧက)

စဉ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု သင့်ငွေ (ကျပ်)
ထယ်ထိုးခြင်း ၂၂၅၀၀
မျိုးစေ့ခွာခြင်း ၁၀၈၀၀
အမှိုက်ကောက် ၁၀၈၀၀
မြေသြဇာပက်ခြင်း ၆၂၅
စိုက်ပျိုးခြင်း ၁၀၈၀၀
နွားယှဥ်းဖြင့်စိုက်ကွက်ငယ်များဖော်ခြင်း၊ ရေသွင်း၊ ရေထုတ်အတွက်ပတ်မြောင်းဖော်ခြင်း ၁၇၅၀
ပေါင်းရှင်းခြင်း (၂ ကြိမ်) ၂၁၆၀၀
ကျောက်မှုန့်ထည့်ခြင်းနှင့်မြေဆွခြင်း ၅၄၀၀
ငါးသွားသံထွန်လိုက်ခြင်း(၁ ကြိမ်) ၁၇၅၀
၁၀ ဆေးဖျန်းခြင်း(၂ ကြိမ်) ၁၂၅၀
၁၁ ထယ်ဘောင်လုံးခြင်း(၁ ကြိမ်) ၁၇၅၀
၁၂ စမ်းသပ်ကွက်သိမ်းခြင်း ၁၃၅၀၀
၁၃ နှုတ်ဆွတ်ခြင်း နှင့်မျိုးကွဲပယ်ခြင်း ၁၃၅၀၀
၁၄ စပ်မျိုးလိုင်းများမှတ်တမ်းယူခြင်း ၁၀၈၀၀
  စုစုပေါင်း ၁၄၀၃၂၅
  သွင်းအားစုများ ၁၅၀၀၀
  ယူရီးယား ၂၅၀၀
  ပိုတက်ရှ် ၆၃၇၅
  တီစူပါ ၁၀၅၀၀
  ရွက်ဖျန်းဆေးဖြန်းခြင်း  
  ပိုးသတ်ဆေး ၅၂၅၀
  ကျောက်မှုန့် ၁၀၅၀၀
    ၅၀၁၂၅
  စုစုပေါင်း ၁၉၀၄၅၀

 

ထည့်သွင်းဖေါ်ပြရမည့်အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။

မိဘအမည်(သို့) လိုင်းနံပါတ်

၂။

မူရင်းဒေသ

၃။

စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်

၄။

စမ်းသပ်သည့်ကာလ

၅။

စမ်းသပ်သည့်ဒေသ

၆။

အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး

၇။

တစ်ပင်ပါအောင်တောင့်

၈။

အဆံထွက်ရာနှုန်း

၉။

အစေ့ ၁၀၀ အလေးချိန် (ဂရမ်)

၁၀။

ဆီပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း

၁၁။

အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)

၁၂။

အထွက်ပို(တင်း)

၁၃။

အသက်ရက်

၁၄။

သင့်တော်သည့်ဒေသ

၁၅။

ထူးခြားသောလက္ခဏာများ

၁၆။

ဗီဇပြုပြင်ထားသောသီးနှံဟုတ် /မဟုတ်