ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Protocol » ပန်းဂေါ်ဖီ

ပန်းဂေါ်ဖီ

မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ Technical Seed Comitie (TSC) တင်ပြရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းနှင့် မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

၁။ သီးနှံအမည် - ပန်းဂေါ်ဖီ(ဖြူ)/ပန်းမုံလာ(ဖြူ)
၂။ စိုက်ပျိုးရာသီ/ဒေသ / အကြိမ် - သင့်တော်သောရာသီတွင် မတူ ကွဲပြားသော ဒေသ၃ခု
၃။ အသုံးပြုမည့် စံထားမျိုး - ဒေသမျိုး (သို့) မှတ်ပုံတင်ထား သောမျိုး
၄။ အကွက်အရွယ်အစား - ၈ပေ ×  ၂၄ပေ အကွက်ငယ်(၁)ကွက်လျှင် ၄ ဘောင် တစ်ဘောင်လျှင် ( ၁၂ပင်) အကွက်ငယ်တစ်ကွက်ရှိ အပင် အရေအတွက်၄၈ပင်
၅။ တန်းကြား၊ ပင်ကြား - ၂ပေ  ပင်ကြား × ၂ပေ   တန်းကြား
၆။ စမ်းသပ်ကွက်ပုံစံ - RCB
၇။ မြေသြဇာနှုန်းထား
  နိုက်တြိုဂျင် - ၂၈.၇၅ကီလိုဂရမ်/ဧက
  ဖော့စဖရပ် - ၂၀.၀၉ကီလိုဂရမ်/ဧက
  ပိုတက်ရှ်စီယမ် - ၂၄.၁၀ကီလိုဂရမ်/ဧက
  နွားချေး/ ကြက်ချေး - ၁၀-၁၂တန်/ဧက

 

(တစ်ပင်နှုန်းထား)

ရက်အပိုင်းအခြား နိုက်တြို ဂျင်
(ဂရမ်)
ဖော့စဖရပ်
 (ဂရမ်)
ပိုတက်ရှ် ဆီယမ်
(ဂရမ်)
နွားချေး/ကြက်ချေး
(ကီလိုဂရမ်
ပဲဖတ်
(ဂရမ်)
မြေခံ ၁.၃၂ ၀.၈၄ ၁.၄၈ ၀.၉၂-၁.၁ ၂.၄၆
စိုက်ပြီး(၁၀ရက်) ၀.၅၇ - - - -
စိုက်ပြီး(၂၀ရက်) ၀.၇၅ -   - -
စိုက်ပြီး ( ၁လ ) - - ၀.၇၄ - ၁.၆၄
စုစုပေါင်း ၂.၆၄ ၀.၈၄ ၂.၂၂ ၀.၉၂-၁.၁ ၄.၁၀

 

၈။ အပင်ပြုစုမှုနည်းစနစ်  - ပေါင်းရှင်းခြင်းကို စိုက်ပျိုးပြီး ရက်(၃၀)အတွင်း ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ 

၉။  ကောက်ယူရမည့် မှတ်တမ်းများနှင့် ကောက်ယူရမည့်စံချိန် စံညွှန်းများ

၁။  ပျိုးထောင်ရက် + ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ရက် (၂၁-၂၇)ရက်သားတွင်စိုက်ရန်)
ရာသီဥတုကွဲပြားမှုကြောင့် အရွက်ထွက်မှုအနည်းငယ် ကွဲပြား နိုင်သဖြင့် ရွက်ဆစ်(၄-၅) ရွက်ထွက်ချိန်တွင်စိုက်ရန်ဖြစ်သည်။

၂။  ၅၀%ပန်းပွင့်ရက်- (နမူနာ ၁၀ ပင်)
ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးချိန်မှ စတင်ရေတွက်  ရန်ဖြစ်သည်။

၃။  ရိတ်သိမ်းရက်
ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးချိန်မှ စတင်ရေတွက်  ရန်ဖြစ်သည်။       

၄။  အပင်အရွက်အရေအတွက် (ရွက်)    -(နမူနာ ၁၀ ပင်) 
ရိတ်သိမ်းချိန်ရှိ စုစုပေါင်းအရွက်အရေ အတွက်ဖြစ်ပါသည်။

၅။   အရွက်အလျား (စင်တီမီတာ)    - (နမူနာ ၁၀ ပင်)  
အရှည်ဆုံးအရွက်၏ အလျားကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၆။  အရွက်အနံ (စင်တီမီတာ)    - (နမူနာ ၁၀ ပင်) 
အရှည်ဆုံးအရွက်၏အနံကို တိုင်းတာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် တိုင်းတာရန်။

၇။   မြေပြင်မှ အထုပ်၏အမြင့် (စင်တီမီတာ) 
မြေပြင်မှပန်းဂေါ်ဖီ(ဖြူ)ပွင့် အခြေထိတိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ရိတ်သိမ်းချိန်တွင်တိုင်းတာရန်။

၈။   ပန်းပွင့်၏အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်)-(နမူနာ ၁၀ ပင်) 
စားသုံးရန်အစိတ်အပိုင်းကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၉။  ပန်းပွင့်၏အရောင်    - အဖြူရောင်/အဝါနုရောင်   

၁၀။  ပန်းပွင့်၏ပုံသဏ္ဍာန်    - ပြင်ညီ/အခုံး 

၁၁။  ပန်းပွင့်၏အကျယ် (စင်တီမီတာ) - (နမူနာ ၁၀ ပင်)    
 ပန်းပွင့်၏အချင်းအား တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရိတ်သိမ်း ချိန်တွင်တိုင်းတာရန်။

၁၂။  ပန်းပွင့်၏အမြင့်    - (နမူနာ ၁၀ ပင်)     
ပန်းပွင့်၏အခြေမှ ထိပ်ဆုံးထိ တိုင်းတာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၁၃။  အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိ/မရှိ၊ ကျစ်လစ်မှုရှိ/မရှိ-(နမူနာ ၁၀ ပင်)
 ပန်းပွင့်၏ ကျစ်ခြင်း၊ပွခြင်းပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ် ပါသည်။

၁၄။  အထွက်နှုန်း(Kg/ ဧက)
 အတွင်း ၂တန်း harvested area ရှိအပင်  အားလုံး ရိတ်သိမ်း ယူပါမည်။ ရိတ်သိမ်းချိန်ရှိ စားသုံးနိုင်သောအစိတ်အပိုင်း အပွင့််အလေးချိန်ကို တွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Plot Yield ကို အခြေခံ၍ တစ်ဧကနှုန်းရှာပါမည်။

 

အထွက်နှုန်းတွက်ချက်ခြင်း (ဥပမာ) ----kg x 43560 (ft2/ac)
               ----ft2 (Harvested area)
  =    (---) kg/  ac)
                * (1 viss = 1.6 kg)

ပန်းဂေါ်ဖီ(ဖြူ)/ပန်းမုံလာ(ဖြူ) စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်

၁။ သီးနှံအမည် - ပန်းဂေါ်ဖီ(ဖြူ)/ပန်းမုံလာ(ဖြူ)
၂။ မြေအမျိုးအစား - သဲဆန်သောနှုန်းမြေ
၃။ မြေချဉ်ငံဓါတ် - pH ( ၆-၆.၆)
၄။ အပူချိန် - ၇ - ၂၄ º C
၅။ စိုက်ချိန်     - စက်တင်ဘာ၊အောက်တိုဘာ(မြေပြန့်)၊
၆။ စိုက်စနစ် - ဘောင်/ကျင်းစနစ်ဖြင့်စိုက်ပျိုးသည်။
၇။ မျိုးစေ့နှုန်း - တစ်ဧက (၁၀၀-၁၅၀) ဂရမ်
၈။ ပျိုးထောင်ခြင်း - ပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးခြင်း
၉။ မြေသြဇာနှုန်းထား - တစ်ဧကနှုန်းထား
  နိုက်တြိုဂျင်    (N2) - ၂၈.၇၅ကီလိုဂရမ်/ဧက
  ဖော့စဖရပ်    (P2O5) - ၂၀.၀၉ကီလိုဂရမ်/ဧက
  ပိုတက်ရှ်    (K2O)     - ၂၄.၁၁    ကီလိုဂရမ်/ဧက
  ပဲဖတ်       - ၄၄.၆၄ကီလိုဂရမ်/ဧက
  နွားချေး/ကြက်ချေး        - (၁၀/၁၂)တန်/ဧက

 

၁၀။    စိုက်ပျိုးခြင်း
-    ပင်ကြား၊ တန်းကြား- ၂ပေ × ၂ပေ
-    တစ်ဧကအပင်ဝင်ဆန့်သည့်အပင်ဦးရေ    -  ၁၀၈၉၀ပင်

၁၁။    အပင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း
-    အပွင့်ကောင်းစွာပွင့်ချိန်တွင် နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ ပါက အရောင်ပြောင်းနိုင်၍ အရသာခါးလာနိုင်သည်။ (၂-၃) လက်မအရွယ်ရောက်ချိန်တွင် အပြင်ရွက်များစည်းပေးရပါ သည်။

၁၂။    ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ခြင်း
-    ပုရစ်ဖျက်ဆီးမှုကိုဂရုစိုက်ရမည်။

၁၃။    ရိတ်သိမ်းခြင်း
(က)   အပင်သက်တမ်း - (၄လခွဲ--၅လ)
-    ဆွတ်ခူးသည့်အကြိမ်/ကာလ    - ရွေ့စိုက်ပြီး(၂လ-၂.၅လ)