ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » Protocol » ‌‌‌ဂေါ်ဖီထုပ်

‌‌‌ဂေါ်ဖီထုပ်

မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီ Technical Seed Comitie (TSC) တင်ပြရာတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းနှင့် မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

၁။ သီးနှံအမည် - ဂေါ်ဖီထုပ်
၂။ စိုက်ပျိုးရာသီ/ဒေသ / အကြိမ် - သင့်တော်သောရာသီတွင် မတူ ကွဲပြားသောဒေသ ၃ ခု
၃။ အသုံးပြုမည့် စံထားမျိုး - ဒေသမျိုး (သို့) မှတ်ပုံတင် ထားသောမျိုး
၄။ အကွက်အရွယ်အစား - ၈ ပေ ×၂၄ ပေ
၅။ တန်းကြား၊ ပင်ကြား - ၂ ပေ ×၂ ပေ 
၆။ စမ်းသပ်ကွက်ပုံစံ - RCB
၇။ မြေသြဇာနှုန်းထား - တစ်ဧကနှုန်းထား
  နိုက်တြိုဂျင် - ၃၂.၈၆ ကီလိုဂရမ်/ဧက
  ဖော့စဖရပ် - ၂၀.၀၉ ကီလိုဂရမ်/ဧက
  ပိုတက်ရှ်စီယမ် - ၃၇.၅ ကီလိုဂရမ်/ဧက
  ပဲဖတ် - ၁၇.၈၆ ကီလိုဂရမ်/ဧက
  နွားချေး/ ကြက်ချေး - ၁၀-၁၂ တန်/ ဧက

 

(တစ်ပင်နှုန်းထား)

  နိုက်တြို ဂျင်(ဂရမ်) ဖော့စဖရပ်
(ဂရမ်)
ပိုတက်ရှ် ဆီယမ်
(ဂရမ်)
နွားချေး/
ကြက်ချေး
(ကီလိုဂရမ်)
ပဲဖတ်
(ဂရမ်)
မြေခံ ၁.၅၁ ၁.၈၄ ၁.၉၇ ၀.၉၂-၁.၁ ၁.၆၄
စိုက်ပြီး(၁၀ရက်) ၀.၃၈ - - - -
စိုက်ပြီး(၂၄ရက်) ၀.၃၈ - - - -
ခေါင်းအထုပ် စတင်ချိန် ၀.၇၅ - ၁.၄၈ - -
စုစုပေါင်း ၃.၀၂ ၁.၈၄ ၃.၄၅ ၀.၉၂- ၁.၁ ၁.၆၄

 

၈။ အပင်ပြုစုမှုနည်းစနစ်  - ပေါင်ရှင်းခြင်းကို စိုက်ပျိုးပြီး ရက် (၃၀) အတွင်း ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ လို အပ်ပါက အောက်ရွက်များ ခြွေချခြင်းကို ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

 

၉။    ကောက်ယူရမည့် မှတ်တမ်းများနှင့် ကောက်ယူရမည့်စံချိန် စံညွှန်းများ - (  နမူနာအပင်(၁၀) ပင်ယူ၍တိုင်းတာရန်)

၁။        ပျိုးထောင်ရက် + ရွှေ့ပြောင်းစိုက်ရက် (၂၁-၂၇)ရက်သားတွင်စိုက်ရန်)
နေရာ (၃) နေရာတွင်  ရာသီဥတုကွဲပြားမှုကြောင့် အရွက်ထွက်မှု အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သဖြင့် ရွက် ဆစ်(၄-၅) ရွက်ထွက်ချိန်တွင်စိုက်ရန်ဖြစ်သည်။

၂။        ၅၀%ပန်းပွင့်ရက်
ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးချိန်မှ စတင်ရေတွက်ရန် ဖြစ်ပါ သည်။

၃။        အထုပ်အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်)
ရိတ်သိမ်းချိန်ရှိ စားသုံးနိုင်သော အစိတ်အပိုင်း ဖြစ် ပါသည်။   

၄။        တစ်ပင်လုံးအလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်)    
အမြစ်အပါအဝင်(၁)ပင်လုံးအလေးချိန်ကို တိုင်းတာ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 ၅။       အထုပ်၏အလျား(စင်တီမီတာ)   
အထုပ်၏အခြေမှထိပ်ဆုံးထိ တိုင်းတာခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။

 ၆။       အထုပ်၏အကျယ် (စင်တီမီတာ)   
အထုပ်၏အကျယ်ကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၇။       မြေပြင်မှ အထုပ်၏အမြင့် (စင်တီမီတာ)  
မြေပြင်မှအထုပ်၏ထိပ်ဆုံးထိ တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၈။       စုစုပေါင်းထုပ်သည့်  ရာခိုင်နှုန်း (%)
အကွက်၏အလယ်တန်း၂တန်းမှ အပင် အားလုံးပေါ်မှ % တွက်ယူခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၉။       စျေးကွက်ဝင်အထုပ်      
စျေးကွက်ဝင်အထုပ်များကို အကွက်၏အလယ်တန်း (၂)တန်း အပင်အားလုံးပေါ်မှ ရေတွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၁၀။       အထုပ်၏ပုံစံ/အရောင် - အဝိုင်း၊ထိပ်ပြား/အစိမ်းရောင်၊အဖြူရောင်   

၁၁။      ရိုးတံအရှည်(စင်တီမီတာ)      
မြေပြင်မှအထုပ် ၏အောက်ရိုးတံ အရှည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၂။       စျေးကွက်ဝင်အထုပ်      
စျေးကွက်ဝင်အထုပ်များကို အကွက်၏အလယ်တန်း (၂)တန်း အပင်အားလုံးပေါ်မှ ရေတွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၁၃။       ပင်စည်(Core  )၏အလျား(စင်တီမီတာ)   
ပင်စည်၏အလျားအား ဂေါ်ဖီထုပ်တွင် တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါ သည်။

၁၄။       ပင်စည်၏(Core) ၏အချင်း    (စင်တီမီတာ)    
ပင်စည်၏အချင်းအား တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၁၅။       အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိ/မရှိ၊ ကျစ်လစ်မှုရှိ/မရှိ 
အထုတ်ကျစ်ခြင်း၊ပွခြင်းပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၁၆။       အထွက်နှုန်း(ကီလိုဂရမ်/ဟက်တာ)       
အတွင်း ၂တန်း harvested area ရှိအပင်  အားလုံး ရိတ်သိမ်း ယူပါမည်။ ရိတ်သိမ်းချိန်ရှိ စားသုံးနိုင်သောအစိတ်အပိုင်း အထုပ်အလေးချိန်ကို တွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Plot Yield ကိုအခြေခံ၍ တစ်ဧကနှုန်းရှာပါမည်။

 

အထွက်နှုန်းတွက်ချက်ခြင်း (ဥပမာ) ----kg x 43560 (ft2/ac)
   ----ft2 (Harvested area)
  =    (---) kg/ha)
    * (1 viss = 1.6 kg)

ဂေါ်ဖီထုတ်စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်

၁။ သီးနှံအမည် - ဂေါ်ဖီထုပ်
၂။ မြေအမျိုးအစား - သဲနုန်းမြေ
၃။ မြေချဉ်ငံဓါတ် - pH ( ၅.၅-၆.၅)
၄။ အပူချိန် - ၄.၅ - ၂၄ º C
၅။ စိုက်ချိန်     - စက်တင်ဘာ၊အောက်တိုဘာ(မြေပြန့်)၊ မတ်၊ဧပြီ၊စက်တင်ဘာ၊ အောက်တိုဘာ (တောင်ပေါ်ဒေသ)
၆။ စိုက်စနစ် - ဘောင်/ကျင်းစနစ်ဖြင့်စိုက်ပျိုးသည်။
၇။ မျိုးစေ့နှုန်း - တစ်ဧက (၂၀၀) ဂရမ်
၈။ ပျိုးထောင်ခြင်း - ပျိုးထောင်စိုက်ပျိုးခြင်း
၉။ မြေသြဇာနှုန်းထား - တစ်ဧကနှုန်းထား
  ယူရီးယား - ၂၀၀ ကီလိုဂရမ်/ဧက
  နိုက်တြိုဂျင်    (N2) -၃၂.၈၆    ကီလိုဂရမ်/ဧက
  ဖော့စဖရပ်    (P2O5) - ၂၀.၀၉    ကီလိုဂရမ်/ဧက
  ပိုတက်ရှ်    (K2O)     - ၃၇.၅    ကီလိုဂရမ်/ဧက
  ပဲဖတ်       - ၁၇.၈၆ကီလိုဂရမ်/ဧက
  နွားချေး/ကြက်ချေး        - ၁၀-၁၂    တန်/ဧက

 

၁၀။     စိုက်ပျိုးခြင်း
-    ပင်ကြား၊ တန်းကြား- ၂ပေ × ၂ပေ
-    တစ်ဧကအပင်ဝင်ဆန့်သည့်အပင်ဦးရေ- ၁၀၈၉၀ပင်

၁၁။     အပင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း
-    ဂေါ်ဖီထုပ် (သက်ကြီးမျိုး) ကြီးထွားမှုမြန်ဆန်ပါက အထုပ်ကွဲအက် တတ်သည်။ ကာကွယ်ရန်အပင်ကိုနဲ့ပေးရပါမည်။ ဆွတ်ခူးခါနီးတွင်ရေကို လျှော့လောင်းရန်လိုအပ်သည်။)

၁၂။     ရိတ်သိမ်းခြင်း
(က)   အပင်သက်တမ်း - သက်လျင် (၉၀-၁၁၀) ရက် 

                               - သက်လတ် (၁၁၀-၁၃၀)ရက်

                              - သက်ကြီး (၁၃၀-၁၅၀)ရက်

 - အရွက်ကြီးများအောက်သို့ အနည်းငယ်လန်ကျပြီး အထပ်များမာကျစ်လျှင် ဆွတ်ခူးနိုင်ပါသည်။