ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » News » Latest News » စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခွင့် လျှောက်ထားရန် အကြောင်းကြားခြင်း

စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခွင့် လျှောက်ထားရန် အကြောင်းကြားခြင်း

5 Jun 2019

၂၀၁၈-၁၉ (မိုး) နှင့် ၂၀၁၉-၂၀ (ဆောင်း) ရာသီအတွက် စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခွင့် လျှောက်ထားရန် ခေါ်ယူနေပါသည်။