ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » News » Latest News » မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့် လျှောက်ထားရန် အကြောင်းကြားခြင်း

မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့် လျှောက်ထားရန် အကြောင်းကြားခြင်း

2 Jun 2022