ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » News » Latest News » မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် ရည်ရွယ်၍ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးလိုပါက ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် ရည်ရွယ်၍ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးလိုပါက ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

5 Feb 2024

 

 

 

အစိုးရဌာန/အဖွဲ့အစည်း/ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိရန် ရည်ရွယ်၍ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးလိုပါက မျိုးစေ့ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ မျိုးစေ့ဌာနခွဲနှင့် ပထမဦးစွာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေး အပ်ပါသည်။ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အသေးစိတ်ကို သိရှိလိုပါက https://www.doa.gov.mm/doa/index.php?route=information/information&information_id=35 တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။