ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » News » Latest News » အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေအောက်တွင် အပင်မျိုးသစ်ကိုကာကွယ်ခွင့်ရရှိနိုင်ရေးအတွက် အပင်မျိုးမွေးမြူသူ၏ ရပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် လာရောက်လျှောက်ထားသော မျိုးသစ်များ

အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေအောက်တွင် အပင်မျိုးသစ်ကိုကာကွယ်ခွင့်ရရှိနိုင်ရေးအတွက် အပင်မျိုးမွေးမြူသူ၏ ရပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် လာရောက်လျှောက်ထားသော မျိုးသစ်များ

2 Jan 2023