ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » News » Latest News » အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေအောက်တွင် ၆.၈.၂၀၁၉ နေ့မှစတင်၍ ယာယီကာကွယ်ခွင့်ရရှိထားပြီး ယခုအခါယာယီကာကွယ်ခွင့်ရပ်ဆိုင်းခြင်း ကြေငြာလိုသည့် ပြောင်းသီးနှံမျိုးများ

အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေအောက်တွင် ၆.၈.၂၀၁၉ နေ့မှစတင်၍ ယာယီကာကွယ်ခွင့်ရရှိထားပြီး ယခုအခါယာယီကာကွယ်ခွင့်ရပ်ဆိုင်းခြင်း ကြေငြာလိုသည့် ပြောင်းသီးနှံမျိုးများ

15 Mar 2024