ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » News » Latest News » အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပေးရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၂ (က) အရ (၆.၈.၂၀၁၉) ရက်နေ့မှစတင်၍ ယာယီကာကွယ်ခွင့် ရရှိထားသော ထောပတ်သီးနှံ (၃) မျိုး၏ ယာယီကာ ကွယ်ခွင့်များကို ယနေ့မှစ၍ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

အပင်မျိုးသစ်အကာအကွယ်ပေးရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၂ (က) အရ (၆.၈.၂၀၁၉) ရက်နေ့မှစတင်၍ ယာယီကာကွယ်ခွင့် ရရှိထားသော ထောပတ်သီးနှံ (၃) မျိုး၏ ယာယီကာ ကွယ်ခွင့်များကို ယနေ့မှစ၍ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

9 Dec 2022