ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English
Home » News » Latest News » (၁၉)ကြိမ်မြောက်မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များထုတ်ယူရန်နှင့် မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရန်အကြောင်းကြားခြင်း

(၁၉)ကြိမ်မြောက်မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များထုတ်ယူရန်နှင့် မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရန်အကြောင်းကြားခြင်း

1 Oct 2021