ဘာသာစကား

  • Myanmar
  • English

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Home » News » Latest News » ပြည်တွင်းထွက်ဆန်၊ ပဲ ၊ ပြောင်း၊ ဂျုံနှင့်သီးနှံအခြေခံ တန်ဖိုးမြင့် စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ သင်တန်း (TOT) အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇)သင်တန်း ဆင်းပွဲကျင်းပ

ပြည်တွင်းထွက်ဆန်၊ ပဲ ၊ ပြောင်း၊ ဂျုံနှင့်သီးနှံအခြေခံ တန်ဖိုးမြင့် စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ သင်တန်း (TOT) အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇)သင်တန်း ဆင်းပွဲကျင်းပ

10 Feb 2018

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူသည် ယနေ့နံနက် (၈:၃၀)အချိနတွင် ကျင်းပသော  အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ပြည်တွင်းထွက် ဆန်၊ ပဲ၊ပြောင်း၊ ဂျုံနှင့် သီးနှံအခြေခံ တန်ဖိုးမြင့်စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသင်တန်း (TOT) အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၇) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားတွင် အမှာစကား

ပြောကြားခဲ့သည်။